Τι μπορούν να μας διδάξουν 5 μεγάλες ιστορικές μάχες για το Internet Marketing;

Η μάχη της Ζάμας, του Μαραθώνα, η Αμερικανική επανάσταση, η μάχη του Guadalcanal και του Gettysburg, σχεδόν όλες, χρονολογικά τουλάχιστον, δεν έχουν σχέση μεταξύ τους και φυσικά δεν έχουν σχέση με τον τρόπο που δόθηκαν, αλλά έχουν έναν κοινό παρονομαστή, έχουν όλες Καμπάνιες, Τακτικές και Στρατηγική, έννοιες που συναντάμε και χρησιμοποιούμε στο Internet Marketing.

Η μάχη του Μαραθώνα για παράδειγμα, μπορεί να μας διδάξει πως ακόμα και αν κάποιος είναι μικρότερος από τον ανταγωνιστή του, μπορεί να κερδίσει εάν βελτιστοποιήσει τα εργαλεία που έχει στα χέρια του και ανταγωνιστεί εκεί που έχει το πλεονέκτημα. Ένα άλλο δίδαγμα από την μάχη αυτή είναι πως η δέσμευση και η συνοχή είναι οι δύο βασικοί παράγοντες ώστε να περάσει κάποιος επιτυχημένα το μήνυμα του. Μήνυμα που επικοινωνείται χωρίς συνοχή και σε μη συστηματική βάση είναι καταδικασμένο να αποτύχει και φυσικά δεν θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.searchenginejournal.com/greatest-battles-wars-history-can-teach-marketing/77867/