Τα mobile Friendly sites κερδίζουν έδαφος στις αναζητήσεις της Google.

Η Google ανακοίνωσε πως, αρχής γενομένης τον Μάιο του 2016, τα sites τα οποία είναι κατασκευασμένα ώστε να εμφανίζονται σωστά σε κινητά τηλέφωνα (mobile friendly), θα κερδίζουν μεγαλύτερο rank βάση του αλγόριθμου των αναζητήσεων, ως εκ τούτου θα εμφανίζονται σε υψηλότερες θέσεις στα οργανικά αποτελέσματα των αναζητήσεων.

Είναι γεγονός πως πολλοί χρήστες οι οποίοι πραγματοποιούν αναζητήσεις από το κινητό τους, βλέπουν πολύ συχνά στα πρώτα αποτελέσματα sites τα οποία δεν είναι mobile friendly, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη ως και αδύνατη η πλοήγηση σε αυτά.

Τέλος να σημειωθεί πως sites τα οποία είναι ήδη mobile friendly, σύμφωνα με την Google δεν θα επηρεαστούν και ταυτόχρονα, sites τα οποία δεν είναι mobile friendly αλλά έχουν πολύ υψηλή ποιότητα περιεχομένου και είναι πολύ σχετικά με την εκάστοτε αναζήτηση θα συνεχίσουν να εμφανίζονται, ίσως όμως όχι στις πρώτες θέσεις.

Πηγή: https://www.searchenginejournal.com/google-mobile-ranking-signal/159779/