Αρχική > Email Marketing

Email Marketing

Το 78% των αγορών που πραγματοποιούνται online, λαμβάνουν χώρα μετά από την παραλαβή κάποιου διαφημιστικού e-mail και πριν την επίσκεψη ιστοσελίδων (Πηγή : DoubleClick).

Μερικοί από τους βασικότερους σκοπούς που έχουν τα διαφημιστικά emails:

Η ΗS σας προσφέρει:

Οι σύμβουλοι της HS σας προτείνουν μία λύση «κομμένη και ραμμένη» στα μέτρα του site και του κλάδου σας, ώστε το διαφημιστικό σας email να έχει το μέγιστο click through rate και τις μέγιστες πωλήσεις.