Αρχική > Social media

Social media

Η ραγδαία αυξανόμενη χρήση των social media σχεδόν από όλους τους χρήστες Internet τους πιθανούς δηλαδή B2B ή B2C πελάτες κάνει επιτακτική την παρουσία σας στα social media ή τουλάχιστον στο facebook.

Καταναλωτικά προϊόντα & υπηρεσίες

Σχεδόν όλες οι ηλικιακές ομάδες αλλα και στοχευώμενα κοινά κάνουν ¨βαρια¨ χρήση του Facebook με αποτέλεσμα να είναι πλέον πιο σημαντικό μέσον διαφήμισης ακόμη και από παραδοσιακά media όπως η τηλεόραση. Δημιουργήστε της δική σας σελίδα και στοχεύστε μόνο στο κοινό που σας ενδιαφέρει πετυχαίνοντας υψηλή απόδοση του κάθε ευρώ του μικρού /η μεγάλου budget σας. Η παρουσία σας στο facebook μπορεί να κοστίσει λίγα εκατοντάδες ευρώ με συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα πάνω στην απόδοση της διαφήμισης και των πωλήσεων σας.

Σε σημαντικότητα ακολουθούν το ραγδαία αναπτυσσόμενο twitter καθώς και το YouTube εφόσον το προϊόν/υπηρεσία επιδέχεται τέτοιου είδους καμπάνια και επικοινωνία.

Β2Β προϊόντα και υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Εάν ο στόχος σας είναι επιχειρήσεις και επαγγελματίες μπορείτε να προωθήσετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας μέσω του LinkedIn. Δημιουργείστε την σελίδα της επιχείρησης σας στο linked in και αξιοποιήστε την ευρεία και αυξανόμενη χρήση από τα στελέχη και τους επαγγελματίες του κλάδου σας. Αποκτήστε ένα ακόμη σημαντικό κανάλι ενημέρωσης και διαφήμισης με πολύ χαμηλό κόστος.

Σημαντικά στην προώθηση Β2Β προϊόντων και υπηρεσιών μπορούν να αποδειχθούν τα twitter και Facebook. Εξαρτάται κυρίως από την φύση των προϊόντων και του κλάδου καθώς και τους στόχους της επιχείρησης.

Επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους συμβούλους μας ώστε να αναλύσετε μαζί την αγορά σας, τα προϊόντα και τους στόχους σας ώστε να σας προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις κοινωνικής δικτύωσης σε πάντα πολύ ανταγωνιστικό κόστος.